Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie

Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie

... die tuiste vir kampeerders en natuurliefhebbers sedert 1969

 

Kennisgewing
Kennisgewings

Jaarprogram 2021

Klein-Karoo:  Hein Wassermann

Rietvallei:  Verjaardagkalender (Des 20)

Rietvallei:  Kerswense (Des 20)

Goudrif:  Jaarprogram 2020 / 2021

Goudrif:  Jaarprogram 20- 21

Suidwes-Kaap:  Kampprogram 2021

SAWA hantering van Korona situasie - Presidente en ander

SAWA hantering van Korona virus.pdf

 

Kampnuus
Kampnuus

Rietvallei:  Zelphy Fishing & Game Farm (Nov 20)

SAWA Jaarprogram 2020

 

Nuusbrief
Nuusbriewe

Oosrand:  Oosterwa (Jan 21)

Suikerbosrand:  Suikerbekkie (Nov 20)

Klein-Karoo:  Fynbos - Kersuitgawe 2020

Vaalrivier:  Kekkelbek - Kersuitgawe (Des 20)

Goudstad:  Nuusbrief - Klipdraai (Nov 20)

Rietvallei:  Rietstok nr 47 (Des 20)

Goudstad:  Nuusbrief - Klipdraai (Sept 20)

Vaalrivier:  Kekkelbek (Nov 20)

Goudrif:  Goue Nuus:  Somer-uitgawe (Des 20)

Oosrand:  Oosterwa (Des 20)

Weskus:  Krappies & Krefies (Nov - Des 20)

 

logo-shopping
Markplein

Centurion Motor Engineering (CME)

Woonwaparke in Suid-Afrika

SAWA@Netwerk 'n Netwerk deur Sawanante vir Sawanante