Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie

Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie

... die tuiste vir kampeerders en natuurliefhebbers sedert 1969

 

Kennisgewing
Kennisgewings 

Rietvallei: Jaarprogram 2018 & San Cha Len kampprogram (Nov 17)

Suid-Oos: Kerskamp (Nov 17)

Suidwes-Kaap: Bergrivier Kerskamp (Nov 17)

Albatros: Silverstand Kerskamp (Nov 17)

Oos-Kaap: Van Stadens Kerskamp (Nov 17)

Rietvallei: Horison Sorgsentrum Uitnodiging (Nov 17)

Luiperds: Kampprogram (Sept 17)

Sleep jy onwettig?  Hierdie berig was in die Caravan and Outdoor Life gepubliseer (Nov 2008), maar is steeds relevant

Kampnuus
Kampnuus

Goudrif: Lovers Rock (Okt 17)

Oosrand: Nkwe (Nov 17)

Gebied Oos-Transvaal: NUB Terugvoer (Nov 17)

Gebied Oos-Transvaal: Blitstoer (Okt 17)

Mooifontein: Blommetoer (Aug 17)

Rietvallei: Nkwe & Hartbeeshoek (Okt 17)

Nasionaal: Kaia Manzi (Sept 17)

Suidwes-Kaap: Ouskip - Kongres (Okt 17)

Goudrif: Eastco (Sept 17)

Oos-Kaap: Gamtoos, River Reeds en meer

Suid-Oos: Henbase Eco Estate (Sept 17)

Schoonspruit: Wesvalia (Sept 17)

Nuusbrief
Nuusbriewe

Vaalrivier: Kekkelbek (Sept 17)

Albatros: Nuusbrief (Sept 17)

Wapadrand: Die Wawiel (Maart 17)

Vaalrivier: Kekkelbek (Aug 17)

Elandsrand: Die Elander en Jeug Elander Winter 2017

Oos-Kaap: Die Wapad (Sept 17)

Oosvaal: Kosmos (Sept 17)

logo-shopping
Markplein

Sawa gesels elke Vrydagmiddag vanaf 14:35 op Pretoria FM.
Luister aanlyn of op DSTV kanaal 887

Woonwaparke in Suid-Afrika

ATKV Buffelspoort spesiale aanbiedinge (Mei 17 - Feb 18)

ATKV Eiland spesiale aanbiedinge (Mrt 17 - Feb 18)

Woonwa Herstelwerk

SAWA@Netwerk 'n Netwerk deur Sawanante vir Sawanante