Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie

Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie

... die tuiste vir kampeerders en natuurliefhebbers sedert 1969

 

Kennisgewing
Kennisgewings

Rietvallei:  Kampprogram (Weaversroost (Okt 19)

Rietvallei:  Wildtuintoer (Maart 20)

Rietvallei:  Horison Sorgsentrum - Oorhandigings funksie (Nov 19)

Rietvallei:  Kampprogram - Silverrocks (Sept 9)

Suidwes-Kaap:  Kampdatums 2019 / 2020

Goudrif:  Jaarprogram 2019 & 2020

Goudrif:  Goudrifgebeure (Aug 19)

Rietvallei:  Kampproogram Dube (Aug 19)

Rietvallei:  Uitnodiging AJV 2019

Goudrifgebeure (Jul 19)

Rietvallei:  Verjaardagkalender (Aug 19)

Oos-Kaap:  AJV - Willows (Aug 19)

Goudrif:  Goudrifgebeure (Jun 19)

Oos-Kaap:  Sitrusoewer (Jul 19)

Oos-Kaap:  De Mist River Camp (Jul 19)

Suidwes-Kaap:  Montagu (Jul 19)

Rietvallei:  Verjaardagkalender (Jun 19)

Suidwes-Kaap:  Mountain Breeze (Jun 19)

 

Kampnuus
Kampnuus

Roodekruin:  Spookkamp (Sept 19)

Goudrif:  Drie Berge (Sept 19)

Goudrif:  Kongresnuus (Sept 19)

Rietfontein:  Nuusbrief (Sept 19)

Klein-Karoo:  Donasie - Oudtshoorn boere

Wesrand:  Kampvuur nuus (Aug 19)

Noord-Boland:  Watergat (Aug 19)

Suidwes-Kaap:  NIB - AJV - Bergrivier (Aug 19)

Rietvallei:  Dube AJV (Aug 19)

Goudstad:  Eastco (Aug 19)

Goudrif:  Country Park AJV (Aug 19)

Weskus Satelliet - Krappies en Krefies (Aug 19)

Suidwes-Kaap:  NIB - Montaqu (Jul 19)

Noord-Boland:  Van Zyls Rus (Mei 19)

Goudrif:  Manyane (Jul 19)

Oos-Kaap:  Van Stadens (Jun 19)

Oos-Kaap:  Wintertoer (Jun 19)

Oos-Kaap:  Jeffreys Baai (Mei 19)

Goudstad:  AJV (Jul 19)

Rietvallei:  Buffelspoort (Mei 19)

Roodekruin:  Dinokeng (Jul 19)

Goudrif:  Weesgerus (Jun 19)

Noord-Boland:  Night Sky (Apr 19)

Weskus Satelliet:  Krappies & Krefies (Jun 19)

Goudrif:  Verjaardagdinee (Jun 19)

 

Nuusbrief
Nuusbriewe

RRietvallei:  Rietstok nr 42 (Okt 19)

Goudrif:  Goue Nuus - Lente uitgawe (Sept 19)

Suidwes-Kaap:  NIB Oostewal (Sept 19)

Goudstad:  Nuusbrief (Sept 19)

Suikerbosrand:  Suikerbekkie (Sept 19)

Noord-Vrystaat:  Mieliestronk (Aug 19)

Rietvallei:  Rietstok nr 41 (Jul 19)

Suid-Oos:  Tarentaal (Mei - Jul 19)

Oos-Kaap:  Die Wapad (Jun 19)

Weskus Satelliet:  Krappies  en Krefies (Jul 19)

Wesrand:  Bush a Buck (Jun 19)

Goudstad:  Country Park (Jun 19)

Noord-Vrystaat:  Mieliestronk (Jun 19)

Goudrif:  Goue Nuus Winteruitgawe (Jun 19)