Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie

Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie

... die tuiste vir kampeerders en natuurliefhebbers sedert 1969

Nasionale Struktuur

Kongres
Voorsitter: Nasionale Voorsitter
President, Nasionale Dagbestuur, Gebiedsvoorsitters, Streekverteenwoordigers
(vergader 1 x per jaar)

Nasionale Uitvoerende Bestuur
Voorsitter: Nasionale Voorsitter
President, Nasionale Dagbestuur, Gebiedsvoorsitters
(vergader minstens 4 x per jaar)

Nasionale Dagbestuur
Voorsitter: Nasionale Voorsitter
Nasionale Voorsitter, -Ondervoorsitter, -Sekretaris, -Penningmeester, -Skakelbeampte
(vergader minstens 10 x per jaar)


Nasionale Dagbestuur & President

nasionaal-1610-dagbestuur-2016-17

Vlnr: Wynand Theron (Penningmeester), Rudi Kleynhans (Skakelbeampte), Jurie Dreyer (Voorsitter), Nico Spaumner (President), André Swanepoel (Sekretaris), André Knoetze (Ondervoorsitter)