Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie

Welkom by Gebied Goeie Hoop

(Streke Albatros, Helderberg, Noord-Boland en Suidwes-Kaap)

Gebied Goeie Hoop

Bestuur
Bestuurs Info


 

 

 

 

Andre Swanepoel (Voorsitter)
Tel: 082 779 3247
Eposaenv.swanepoel@gmail.com 

Streek Albatros
Streek Albatros
Voorsitter: Leani Wessels
Tel: 084 700 5555
Eposleanicoetzee@gmail.com


Streek Helderberg
Streek Helderberg
Voorsitter: Bennie van Niekerk
Tel: 083 646 6890
Epos: bigben.bvn@gmail.com


 

 

 

 

 

Satelliet Weskus
Sameroeper: Erna Venter
Tel: 074 110 8992
Epos: Emventer1968@gmail.com

Streek Noord-Boland
Streek Noord-Boland
Voorsitter: Marius vd Mescht
Tel: 083 651 8547
Epos: Alma.marius@gmail.com


 

 

 

 

Streek Suidwes-Kaap
Voorsitter: Danny le Roux
Tel: 082 446 7254
Epos: dsleng@absamail.co.za