Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie

Welkom by Gebied Vaaldriehoek

(Streke Flamink, Noord-Vrystaat, Oranje, Overvaal en Vaalrivier)

Bestuur
Bestuurs Info


 

 

 

 

Reney Connoway (Voorsitter)
Tel: 084 764 1289
Eposreneyconnoway@gmail.com

Logo.Flamink_v2
Streek Flamink
Voorsitter: Dolly Wilding
Tel
: 071 688 4498
Epos:
 dorothywilding@gmail.com


 

 

 

 

Streek Noord-Vrystaat
Voorsitter: Koos Boshoff
Tel: 082 335 5359
Eposkoos.boshoff@draglobal.com


Streek Oranje
Streek Oranje
Voorsitter: Johan Sander
Tel: 083 525 4041
Eposfintax@b2einternet.co.za


Streek Overvaal
Streek Overvaal
Voorsitter: Attie van Staden
Tel: 082 338 3971
Epos: attievs@execnet.co.za


Streek Vaalrivier
Streek Vaalrivier
Voorsitter: Francois Pretorius
Tel: 083 212 6205
EposFrancoisPretorius@mtn.co.za


 

 

 

 

Streek Riemland
Voorsitter: Coert Smit
Tel: 082 494 4077
Eposblinkwater99@mweb.co.za