Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie

[spacer height="25px"]Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie

... die tuiste vir kampeerders en natuurliefhebbers sedert 1969

Gebieds- & Streeksbesture

[spacer height="5px"]Gebiedsbesture
Voorsitter: Gebiedsvoorsitter
Gebiedsvoorsitter, Streekvoorsitters en afgevaardigdes
(vergader minstens 4 x per jaar)

Streekbesture
Voorsitter: Streeksvoorsitter
Voorsitter, Ondervoorsitter, Sekretaris, Penningmeester en 2-4 addisionele lede
(vergader minstens 4 x per jaar)

SAWA-lede
Woons saamtrekke by en neem deel aan aktiwiteite

[spacer height="20px"]