Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie

Welkom by Streek Suidwes-Kaap

(Kaapstad, Bellville, Eversdal, Brackenfell, Protea Hoogte, Vredekloof, Vredekloof Hoogte,
Joostenbergvlakte, Kraaifontein, Uitzicht, Kuilsrivier en omgewing - Kaapse Skiereiland)

Bestuur
Bestuurs Info


Danny le Roux (Voorsitter)
Tel: 082 446 7254
Epos: dsleng@absamail.co.za