Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie

Welkom by Gebied Oos-Transvaal

(Streke Luiperds, Olifantsrivier, Oosvaal, Panorama, Suid-Oos)

Gebied Oos-Transvaal

Bestuur
Bestuurs Info

 

 

 

 

 

Andre Knoetze
Tel: 082 882 8102
Eposandrepro@lantic.co.za

Streek Luiperds
Streek Luiperds
Voorsitter: Chris Labuschagne
Tel
: 082 065 8127
Epos:
 mailto:lappieslabuschagne72@gmail.com


Streek Olifantsrivier
Streek Olifantsrivier
Voorsitter: Jan de Wet
Tel: 082 822 2428
Epos: jan.dewet@eskom.co.za


Streek Oosvaal
Streek Oosvaal
Voorsitter: Peet Venter
Tel: 071 227 9368
Epos: peet@pelecane.co.za


 


Streek Suid-Oos
Streek Suid-Oos
Voorsitter: Steyn Fourie
Tel: 082 921 2092
Epossteynfourie@hotmail.co.za